Konsulttjänster inom bygg - Jodacon Engineering AB

Vi är ett tjänsteföretag inom byggsektorn med inriktning på byggnadskonstruktion och projektering. Oavsett om Ni vill ha bygglovshandlingar till ett nytt garage eller konstruktionsritningar till ett tio-våningshus så kan vi på Jodacon tillgodose Era behov.

Vi har mångårig erfarenhet av konstruktionsuppdrag och är anslutna till SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund, vilket borgar för en hög kvalitet och god yrkesetik.